Svarthalespove (Limosa limosa)

Svarthalespove regnes som den vakreste fuglen i snipefamilien og består av 2 underarter, islandica og limosa. Førstnevnte holder til i Lofoten, mens limosa hekker i området rundt Jæren. Den hekker oftest på dyrket mark i tilknytning til våtmarker og lyngheier. Norsk hekkebestand summert for de to underartene er for 2014 anslått til å være mellom 110 og 170 reproduserende individ og med anslagsvis 30-60 individ for den sørlige rasen, som ser ut til å være avtagende.

De to forskjellige underartene har forskjellige overvintringsområder. limosa har tilhold i Afrika nord for Sahara, mens islandica tilbringer gjerne vinteren på de Britiske øyer.

Svarthalespove er Nederlands nasjonalfugl, er svært vakker og elegant, langbeint med langt nebb. Den blir cirka 36–44 cm lang; hannen veier typisk 160–440 g, hunnen 244–500 g. Nebbet utgjør cirka 8–11 cm og vingespennet ligger rundt 70–82 cm. langt. Hunnen er grå-brun mens hannen er rød-brun og grålig i fargene. Begge har oransje nebb.

Svarthalespoven spiser meitemark, insekter og larver av insekter. I Nederland spiser svarthalespove noen ganger opptil 1200 larver om dagen fra dyrket mark, til stor glede for husdyrbønder.

Fuglen regnes som nært truet på den internasjonale rødlista. I Norge er arten sterkt truet og regnes som en prioritert art. Den største grunnen til artens tilbakegang er tap av habitat.

Legg igjen en kommentar