Frisiske ord og uttrykk

Friserne må være noen av de mest egenrådige menneskene som finnes. Det sies at enhver friser sover i en dobbeltseng, fordi alle som én ligger på tvers og sover. De snakker ikke om annet enn frihet, stahet og stolthet. De vil heller dø enn å bøye seg for en herre, noe som kommer tydelig til uttrykk i noen velkjente fraser fra det stolte hjemlandet mitt.

Leaver dea as sleaf – Heller død enn slave

En twang, fan wa ek, stie it tsjin – Vi står i mot tvang fra hvem som helst

Ik bin Fries, ik bin frij – Jeg er frisisk, jeg er fri

It kin net – Det går ikke

It is my siszen net to dwaen – Det er lettere sagt en gjort

En twang, fan wa ek, stie it tsjin – Jeg står i mot tvangen

Dy folle praet moat folle wier meitsje – De som snakker mye, har mye å utrette

Wierheit boppe al – Sannhet fremfor alt

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries – Smør, rugbrød og grønn ost, den som ikke kan si dette er ikke en ekte friser. (Sagt av Grutte Pier for han halshogde nederlenderne)

Sizzen is neat, mar dwaan is in ding – Handling fremfor ord

Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, dy’t Friezen oan har lân ferbûn – Aldri blir det faste, seige båndet som binder friserne til landet deres brutt

Eala Frya Fresena – Vær hilset frie frisere

Dy folle praet moat folle wier meitsje – Den som snakker mye, må levere mye

De minsken wolle ornaris wêze hwer’t se net binne – Folk vil vanligvis være der de ikke er

It bêste lân fan d’ierde, it Fryske lân for eare en rom – Det beste landet på jorden, det frisiske landet med ære og rikelig med plass